Geschreven door Jan de Reus

Oprichter Jan de Reus is Commercieel econoom, Business coach, NOBCO-geregistreerd. Na een succesvolle carrière in de retailsector richt hij zich nu op Business coaching en op ondernemers die met hun bedrijf naar de volgende fase willen doorgroeien.

Het stellen van SMART doelstellingen

Wanneer jij doelen stelt voor jouw onderneming, doe je dit SMART. Door op deze manier doelen te formuleren kan je het meetbaar maken. Het stelt je achteraf beter in staat om te bepalen of de doelen zijn behaald. Het SMART formuleren van doelstellingen voor jouw KPI’s is niet moeilijk – je koppelt waarde en tijd aan meetbare getallen of momenten. Simpel als dat! Het helpt je richting en sturing te geven.

 • Specifiek

Maak het doel zo specifiek mogelijk. Noem het doel in getallen, Euro’s, locaties, ROI, etc.

 • Meetbaar

Het doel moet meetbaar zijn. Je moet na een bepaalde tijd kunnen stellen of het doel behaald is ja of nee. Belangrijk is ook om vooraf na te denken hóé je het gaat meten.

 • Acceptabel

Alle betrokkenen moeten het doel accepteren. Bij KPI’s zijn vaak meerdere medewerkers verantwoordelijk. Zij moeten het doel begrijpen en accepteren.

 • Realistisch

Wellicht is dit een beetje cliché, maar de doelen moeten realistisch zijn. Doelen moeten kortgezegd ambitieus zijn, maar er bestaat ook een kans dat het te hoog gegrepen is. Waak hiervoor, omdat het doel moet uitdagen, maar wel haalbaar moet zijn.

 • Tijdgebonden

Bepaal van te voren het moment wanneer het doel behaald moet zijn. Dit geeft je de mogelijkheid om achteraf te bepalen of het doel behaald is.

Correcte voorbeelden:

Een aantal voorbeelden van hoe een SMART doel gesteld moet worden zijn:

 • Het aantal vragen van klanten dat binnenkomt op de administratie, moet gereduceerd worden met 50% (vanaf komende maand).
 • Het aantal teruggestuurde pakketjes moet teruggebracht worden met 10%, vanaf 1 september a.s.
 • Het aantal donateurs moet in 2021 omhoog met minimaal 20%.

Veelgemaakte fouten

Er zijn een aantal dingen die vaak fout gaan bij het formuleren van SMART doelstellingen. Zorg dat je niet in die valkuilen trapt. Dit gaat in de praktijk het meeste fout:

 1. Geen concreet tijdsbestek
  gebruik een datum in plaats van aanduidingen als ‘over 1 jaar’
 2. Nietszeggende percentages
  Noem concrete cijfers in plaats van ‘10% groet ten opzichte van vorig jaar’
 3. Werkwijze als doel
  Beschrijf helder wat je wil bereiken met het gestelde doel
 4. Het doel wordt vergeten
  Breng het doel continue onder de aandacht bij je medewerkers. Bespreek ze, evalueer in maandelijkse meetings, zorg dat het doel niet vergeten wordt door de waan van de dag.

Het stellen van SMART doelstellingen zal je helpen om gestructureerd doelen te stellen die jouw onderneming moet behalen. Het maakt ze meetbaar en inzichtelijk, waardoor er naartoe gewerkt kan worden. Gebruik daarom altijd deze methode wanneer er doelen voor KPI’s gesteld moeten worden.

Is jouw doel om jouw doelen SMART te maken?

Doe meer wat jij belangrijk vindt en waar je goed in bent! Werk meer vanuit jouw doelen en maak deze haalbaar en zorg zo voor meer tevreden klanten. Maar hoe dat je dat? Ik ben ervan overtuigd dat jij dit kan! Maar merk je dat je hiermee moeite hebt en kan je wel een sparringpartner met veel succesvolle ervaringen gebruiken? Als Business Coach help ik je graag verder! Samen creëren we een duidelijk pad en gaan we o.a. aan de slag met een strategie die bij jouw past.

Dus neem snel contact op en zet dit als jouw eerste SMART doel, meer tevreden klanten die bij jou passen!