Geschreven door Jan de Reus

Oprichter Jan de Reus is Commercieel econoom, Business coach, NOBCO-geregistreerd. Na een succesvolle carrière in de retailsector richt hij zich nu op Business coaching en op ondernemers die met hun bedrijf naar de volgende fase willen doorgroeien.

Personeel belonen met goed gedrag; waarom en de effecten

Straffende samenleving

We leven in een calvinistische en straffende samenleving. Als ‘Calvinist’ mag je niet als een pauw met je veren pronken. ”Doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg” is de mores. Bij een straffende samenleving wordt de focus gelegd op verkeerd of ongewenst gedrag, vaak gegeven als negatieve feedback.  Het straffende komt naar voren in de kinderjaren, denk hierbij aan een corrigerende ouder, je maakt fouten in je rekenwerkje of een werkgever die medewerkers regels oplegt en een sanctielijst aanreikt al tijdens het sollicitatiegesprek.

Het betrekken van medewerkers en positief/negatief effect

Een professionele organisatie is een lerende organisatie. Dit houdt in dat er een bijna continu verbeter en veranderingsproces nodig is. Probeer daarom als bedrijf veranderen in de cultuur op te slaan. Start met het betrekken van medewerkers bij afwegingen en afspraken. Waarom zal je dat doen? Je verhoogt hierdoor de betrokkenheid en verantwoordelijkheid. Het maken van afspraken werkt eigenlijk heel simpel; gedrag dat een positief effect geeft, dat belonen we. Gedrag dat een negatief effect heeft, dat negeren we. Bij herhaling of wanneer de schade berokkend dan moeten we ingrijpen. Deze principes kun je gebruiken om bepaald gedrag aan te leren of juist af te leren. De straf kan je als mens ontlopen maar de beloning wil je graag ontvangen, intrinsiek, van binnenuit.

Slechte gewoontes negeren en goede gewoontes belonen

Het is begonnen met Pavlov; hij onderzocht geconditioneerde reflexen, onder andere bij honden. Later is men in het laboratorium gaan uitzoeken wat voor effect het heeft als een rat of een duif wordt beloond voor goed gedrag. Wij mensen doen graag waar we voor beloond worden. Slechte gewoontes negeren en goede gewoontes belonen, dat is de beste combinatie! Daarbij is een glimlach, een schouderklopje met een compliment gratis! Alles staat en valt met communicatie gericht op het voorkomen van miscommunicatie.

ABC-model

Alles wat met gedrag te maken heeft, kun je koppelen aan het ABC-model:

Antecedenten, Behaviour en Consequenties:

  • Antecedenten: hieronder valt alles wat plaatsvindt vóórdat het gedrag wordt toegepast. Bijvoorbeeld op mensen inpraten, maar ook omstandigheden.
  • Behaviour: het gedrag, de handelingen die men uitvoert.
  • Consequenties: belonen, dwingen, straffen/kritiek geven of negeren.

Ook belonen als er verkeerde dingen gebeuren?

Consequenties als methode toepassen is 80% effectiever dan de Antecedenten aanpak. Bij Consequenties is ‘belonen’ weer 80% effectiever. Meestal richten leiders zich op de negatieve consequenties: straffen en kritiek geven. Dit geeft onze medewerkers vaak stress en daardoor uitval door ziekte. Andersom gaat het ziekte verzuim naar beneden bij een positieve werksfeer.

Complimenten als bonus

Gedrag wordt voor 80% bepaald door beloningen. De verschillende soorten beloningen zijn ruwweg te verdelen in materiële en immateriële zaken. Bij beloningen denkt men vaak aan geld: een bonus, salarisverhoging etc. Besef dat regelmatig complimenten geven voor positief gedrag vele malen beter werkt dan een bonus. Als je een werknemer meteen complimenteert voor bijvoorbeeld het dragen van een helm, werkt dat effectiever dan aan het eind van een jaar een bonus waarbij ze vergeten zijn waarvoor het was.

Immaterieel belonen is wel moeilijker. De meesten van ons zijn namelijk niet gewend om te complimenteren of om complimenten te ontvangen, feedback te geven of te ontvangen.

De effecten van ‘moeten’ en ‘willen’

Mensen zijn gevoelig voor groepsdruk. Op de bouw kleden medewerkers zich niet veilig omdat ze niet als ”watje” gezien willen worden. Je kunt onder groepsdruk uitkomen door te vragen mee te denken, om eigen doelen te stellen. De dwang is dan weg en er ontstaat ruimte om trots te zijn op eigen prestaties. Dat is het grote verschil tussen ‘moeten’ en ‘willen’. Alleen door te ‘willen’ in plaats van te ‘moeten’ krijgen medewerkers intrinsieke motivatie. Bij onethisch of onveilig gedrag, kun jij je afvragen: waarom handelen mensen zo? Waar komt dit gedrag vandaan? Als je personeel vanuit oprechte interesse hierover vragen stelt, krijg je vaak meer medewerking.

Jouw bedrijf naar een volgend niveau van positief gedrag tillen!

Ben jij ondernemer en wil jij je bedrijf graag op een positieve manier managen maar weet je niet hoe? Als Business Coach help ik je graag verder met het realiseren van de groei van jou als ondernemer en zo ook van jouw mensen!

Ondernemer Coaching helpt om inzicht te krijgen in wie jij bent en hoe jij de meeste energie overhoudt om jouw dromen te vervullen. Gedurende het traject werken we samen naar het gestelde doel toe: het laten groeien van jouw onderneming!

Meer weten? Neem contact met mij op!