Geschreven door Jan de Reus

Oprichter Jan de Reus is Commercieel econoom, Business coach, NOBCO-geregistreerd. Na een succesvolle carrière in de retailsector richt hij zich nu op Business coaching en op ondernemers die met hun bedrijf naar de volgende fase willen doorgroeien.

Succesvol samenwerken met personeel; een veilige werkomgeving!

Creëer een veilige werkomgeving en wees integer. Een aantal voorwaarden voor een succesvolle samenwerking is dat je open bent naar elkaar, feedback uitwisselt, elkaar hulp biedt wanneer nodig, je laat zien dat het oké is om iets spannend te vinden en dat het niet erg is af en toe de mist in te gaan. Kortom; iedereen moet zich veilig kunnen voelen!

Lichamelijke & psychische veiligheid bij succesvol samenwerken

Een veilige werkomgeving draait niet alleen om lichamelijke veiligheid maar zeker ook om psychische veiligheid. Lichamelijke veiligheid is zichtbaar en makkelijk te duiden. Psychische veiligheid is vaak moeilijker te grijpen. Denk buiten duidelijke zaken zoals een schreeuwende baas, pestende collega en seksuele intimidatie. Maar denk ook aan een gevoel van onveiligheid zoals de angst voor ontslag of angst voor het maken van fouten. Dit hoeven geen terechte bedreigingen of angsten te zijn maar beperken de kwaliteit van de output van een werknemer of zelfs een heel bedrijf (bijv. de belastingdienst).

Daarnaast zijn er ook minder in het oog springende gevaren die wel erg vervelend kunnen zijn. Denk hierbij aan een slechte luchtkwaliteit, schadelijke stoffen, straling en besmetting.

Soms is het nodig om bedrijfsveranderingen toe te passen, zowel voor zichtbare als onzichtbare werkomgeving factoren. Hieronder gaan we daar dieper op in.

7 praktische tips voor werkgevers voor het creëren van een veilige werkomgeving:

  1. Benoemen van gewenst gedrag: in een handboek of een gedragscode moet staan op welke manier je wilt dat men wel (!) met elkaar omgaat in de organisatie. Welke aanspreekcultuur heb jij voorogen?
  2. Reageer bij grensoverschrijdend gedrag direct: als werkgever zet je de toon en bepaal je wat wel en niet kan. Als er een foute grap wordt gemaakt, of er wordt over iemand geroddeld en je laat dit gebeuren, dan geef je het signaal dat zoiets wordt getolereerd binnen de organisatie.
  3. Zet je ego aan de kant: wanneer een medewerker aangeeft dat hij/zij zich door jou geïntimideerd voelt is het zaak om als werkgever je ego aan de kant te zetten. Even uit de rol van ‘baas’ stappen en zonder vooroordeel luisteren wat er aan de hand is. Reflecteer op je eigen gedrag en vraag een andere medewerker hoe hij/zij jouw manier van leidinggeven ervaart.
  4. Blijf rustig als er iets misgaat: een medewerker die een fout maakt, met soms vervelende gevolgen, wordt vaak op het matje geroepen. Rustig blijven en niet vanuit emotie reageren is het devies. Fouten maken hoort bij werken. Belangrijk is wel dat ze vervolgens leren van de fouten die zijn gemaakt. Je wilt geen angstcultuur creëren waar fouten worden verdoezeld of nog erger, medewerkers die niet meer reageren op een potentieel probleem maar wegkijken en er niets aan doen puur omdat ze bang zijn.
  5. Een mens met een functie: in een team heeft iedereen een functie en vanuit die functie overleggen we met elkaar en organiseren het werk. In een veilige werkomgeving kan je open bespreken hoe het met iedereen gaat. Hoe de werkdruk en de samenwerking wordt ervaren. Zijn er zaken die het werkplezier in de weg staan? Hoe is het met het thuisfront? Onderzoek en bespreek de behoefte aan scholing, bijvoorbeeld ook over feedback geven en grenzen stellen.
  6. Spreek je waardering uit: deel je waardering voor de betrokkenheid en inzet van je medewerkers. Beloon positief gedrag, geef een medewerker het podium wat ze verdienen. Beloon nooit negatief en onwenselijk gedrag. Het persoonlijke voortgangsgesprek is daarvoor een goede gelegenheid. Bijkomend voordeel is dat mensen die zich gezien en gewaardeerd voelen, beter kunnen omgaan met kritiek. Deze medewerkers lopen niet weg om bij con-collega net wat meer te verdienen.
  7. Stel een vertrouwenspersoon aan: je ziet als werkgever niet alles en bent misschien niet altijd de juiste gesprekspartner. Voor het creëren van meer vertrouwen binnen het bedrijf helpt het om een vertrouwenspersoon helpt personeel, die ongewenst gedrag ondervindt, om juiste weloverwogen stappen te zetten en de situatie op te lossen.

Aan de slag met veilig, succesvol samenwerken, De Reus helpt jou verder!

Ben jij ondernemer en wil jij, samen met jouw team, iedere dag gezamenlijke een dosis positieve energie voelen? Wil jij jouw bedrijf naar een volgend niveau tillen maar weet je niet hoe? Als business coach help ik je graag verder met het realiseren van de groei van jou als ondernemer en zo ook van jouw mensen! Kijk ook naar onze kant-en-klare trainingen bijvoorbeeld: Groei door conflict of van team naar The A-Team

Ondernemer coaching helpt om inzicht te krijgen in wie jij bent en hoe jij de meeste energie overhoudt om jouw dromen te vervullen. Gedurende het traject werken we samen naar het gestelde doel toe: het laten groeien van jouw onderneming!

Meer weten? Neem contact direct contact op!