Geschreven door Jan de Reus

Oprichter Jan de Reus is Commercieel econoom, Business coach, NOBCO-geregistreerd. Na een succesvolle carrière in de retailsector richt hij zich nu op Business coaching en op ondernemers die met hun bedrijf naar de volgende fase willen doorgroeien.

De ‘Purpose’ bij MVO; betekenis & voordelen

MVO is de afkorting van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Het MVO-principe gaat uit van waarde toevoegen met je bedrijf. Je werkt aan People, Planet en Profit. Deze drie elementen worden gevoed door en aan de ‘purpose’ van je bedrijf getoetst.

Wat is dat dan, de ‘Purpose’?

‘Purpose’ is de reden waarmee jij handelt. Dat wat de mens doet handelen of tot iets brengt, drijfveer, grond, beweegreden etc. De visie is het beoogde eindresultaat en de missie geeft aan hoe het bedrijf daar gaat komen. Zo zie je niet alleen het verschil tussen missie en visie, maar ook meteen het verband.

De ‘Why’, de ‘Waarom’ (S Sinek, de gouden cirkel) is een onderdeel van jouw hoogste doel, de reden van jouw bedrijf.

4 p's van mvo

Hoe verhouden de 4 p’s zich?

De vier P’s (Purpose, People, Planet en Profit) geven betekenis voor nu EN in de toekomst. Dit staat los van de modetrends waaraan mee wordt gedaan door bedrijven die het inzetten als een goedkope marketingtool. Dit gedachtengoed gaat verder, veel verder. Het is gedrag en denken samen in transitie, ten behoeve van de toekomst bestendigheid.

Gezonde Hollandse vragen

Gaat het mij als ondernemer geld kosten? Hoeveel kost dat dan? Komt daardoor een gezonde bedrijfsvoering in het geding? Dat hoeft zeker niet.

De winst

Wanneer de drie P’s (People, Planet en Profit) in balans zijn, voeg je zelfs waarde toe. Deze zijn gevoed door jouw reden. Daarbij ontstaat er een heilig vuur wanneer jouw ‘waarom’ jouw droom raakt. De vlam van passie en geloof. De droom en de bijbehorende waarden worden dan als vanzelf door je medewerkers, en daardoor ook door jouw klanten, omarmt. Van een droom naar jouw grootste unieke verkoopargument. Jij onderscheidt je met je bedrijf echt en oprecht ten opzichte van de competitie. De prijs en/of de korting doet er veel minder toe dan verkoopargument.

Voordelen van het toepassen van MVO purpose

  1. Je doet wat voor de aarde en de mensheid
  2. Het gevoel van ‘beter doen’ doet veel voor jezelf
  3. Klanten lopen niet snel over naar een ander
  4. De prijs is voor jou niet meer het allergrootste wapen
  5. Personeel is trots
  6. Medewerkers voelen zich verbonden met jouw bedrijf, een positieve bedrijfscultuur
  7. Er blijft ook nog geld over

Tel uit je/de winst!

Er is nu duidelijk een andere hartslag waarneembaar binnen jouw bedrijf. Wanneer je hierover van gedachte wilt wisselen voor de toepasbaarheid van MVO in jouw bedrijf, neem dan contact met mij op!

Is jouw doel om Maatschappelijk Verantwoord te ondernemen?

Wil jij MVO implementeren in jouw bedrijf, we hebben een kant en klare training MVO voor dummies. Jij wilt toch ook meer en meer een positieve foodprint achterlaten met jouw bedrijf, meer positieve blijvende impact maken? Ik ben ervan overtuigd dat jij dit kan! Heb jij hier moeite mee en kan je wel een sparringpartner met veel succesvolle ervaringen gebruiken? Als Business Coach help ik je graag verder! Samen creëren we een duidelijk pad en gaan we o.a. aan de slag met een strategie die bij jouw past. 

Neem snel contact op en zet dit als jouw eerste doel!